Gryts kyrka

De äldsta delarna är från 1100-talet och omkring 1300 byggdes långhuset ut och sakristian tillkom. De vackra 

romanska valven är från 1400-talet. Först 1778 stod kyrkan klar i nuvarande yttre form. En runsten (Sö 11) rest 

vid nykyrkans västvägg har inskriften "Fröbjörn och Gudrun, reste stenen här till minnesmärke efter sin raske son 

Rodmund, Rodgers broder. Gud hjälpe hans ande. Öpir högg runorna…" På väggen i den nedre delen av 

kyrkan hänger fyra långa processionsstavar i trä från den katolska tiden. Ursprungligen bar de upp små änglabilder. 

1938 togs korets överkalkade valvmålningar fram från senare delen av 1500-talet. 1957-1970 renoverades 

kyrkan och orgelläktaren i kyrkans nedre del togs bort. Detta gav ny rymd åt kyrkorummet. Det senaste tillskottet i 

Gryts kyrkas historia är de medeltida noter, som Ingrid Rydefalk fann under läktartrappan i nykyrkan.

Källa: Widipedia

ORGEL

Byggd 1969 av Magnus Fries, Sparreholm

HV Crescv  Pedal
Fugara 8' Rörflöjt 8' Subbas 16
Gecackt 8' Spetsgedackt 4' Gemshorn 8'
Principal 4' Nasat 2 2/2' Pommer 4'
Flagflöjt 2' Principal 2' Nachthorn 2'

Mixtur 3-4 ch

Ters 1 3/5'

 

 

Scharf 2 ch

 

 

Skalmeja 8'

 

Sedvanliga koppel.

Föregoende orgel byggd 1863 av Setterquist, ren 1938 av

Åkerman & Lund då stämantalet utökades.

 

 

 

Åter hemsidan