Graninge kyrka

Brukskyrkan uppfördes av trä åren 1759 - 1762 och 6 december 1760 var kyrkan så pass färdig att den 

kunde tas i bruk. 5 april 1761 ägde invigningen rum. Nuvarande sakristia inreddes 1952. Träkyrkan har 

en åttakantig planform och saknar torn. Den är byggd nästan axialt mot det gamla herrgårdsområdet. I 

väster ligger vapenhuset och i öster sakristian. Kyrkan har en liggande vitmålad fasspontad panel och är täckt 

med ett plåttak. 1762 uppfördes en klockstapel som 1887 ersattes av nuvarande åttkantiga stapel. 

Källa: Svenska kyrkan

ORGEL

Byggd av Setterquist 187. Ombyggd 1922 & 1953

Man I Man II Pedal
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 4' Salicional 4'  
Oktava 2'    

Kvinta 2 2/3'

 

 

Mixtur 1 1/3 2-3 ch

 

 

Koppel: I/II, II/P, II/I, I 4/I, II 16/II

Pneumatisk

 

 

Åter hemsidan