Gottröra kyrka

Med sitt kraftiga västtorn syns kyrkan långt i det bördiga odlingslandskapet. Tornet är ett minne 

från den tid då kyrkor även användes som befästningar. Vid 1100-talet var det stor oro längs 

östersjökusten och det gällde att försvara sig. Mellan torn och långhus fanns ingen förbindelse, 

man tog sig in via en stege genom den öppning som fortfarande finns kvar högt uppe på norra muren. 

Någon gång under medeltiden öppnades tornet mot långhuset. 1893 förstördes kyrkan av en svår 

brand och en genomgripande upprustning skedde. Det mesta av inredningen är från den tiden, 

även om en del inventarier kunde räddas undan branden. Dopfunten i sandsten är från 1200-talets 

senare hälft. Triumkrucifixet av skulpterat trä är från 1300-talet. Källa: Svenska kyrkan

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1894 av A V Lundahl

Man:

Borduna 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Salicional 8'

Oktava 4'

Täckflöjt 4'

Bihangspedal

Pneumatisk

Åter hemsidan