St. Görans kyrka, Stockholm

S:t Görans kyrka ligger i stadsdelen Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm 

och är församlingskyrka i S:t Görans församling. Redan 1910 hade ett kapell 

uppförts på platsen för den nuvarande kyrkan, ritad av arkitekten Gustaf 

Améen. Det fick namnet S:t Görans kyrka, troligen inspirerat av intilliggande 

S:t Görans sjukhus. Kapellet ansågs med tiden mindre ändamålsenligt och revs 

1955. Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekten Adrian Langendal och invigdes 

på påskdagen 1958. Langendal har i basilikans klassiska form velat skapa ett 

kyrkorum som är "tidlöst och självklart - som en rak linje". Koret domineras av 

Einar Forseths stora altarmålning i al-secco med de tre tomma korsen i centrum. 

Därutöver omges Jesus av de fyra evangelistsymbolerna och längs sidorna 

grupperas en svit bilder ur Jesu liv. Altaret har en skiva av marmor medan 

underdelen är av kalksten. Altarsilvret, som består av krucifix och sex ljusstakar, 

har komponerats av konstnären Birger Haglund till kyrkans invigning 1958. 

Predikstolen är med hänsyn till läktaren och dopkoret i norr placerat på "fel" sida. 

Även denna är tillverkad i marmor och står på en fot av kalksten. Skulptören David 

Wretling har i sex fält visat olika bilder och personer ur den religiösa 

historien. Skulpturer av David Wretling förekommer på flera ställen i kyrkan.

Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGLARNA

 

Läktarorgeln, ritad 1958 av kyrkans arkitekt Adrian Langendal och ombyggd 

1987 av Mårtenssons orgelfabrik, Lund, har tre manualer och 47 stämmor. 

Disposition:  

Positiv (I)

Huvudverk (II) 

Svällverk (III) 

Pedalverk

Trägedakt 8’ 

Borduna 16’ 

Principal 8’

Principal 16’  

Kvintadena 8’ 

Principal 8’ 

Rörflöjt 8’

Subbas 16’  

Principal 4’ 

Flûte harm 8’ 

Salicional 8’ 

Kvint 10 2/3’  

Blockflöjt 4’ 

Gamba 8’ 

Voix Céleste 8’ 

Oktava 8’  

Svegel 2’

Gedakt 8’

Flauto douce 4’

Borduna 8’  

Kvintflöjt 2 2/3’ 

Oktava 4’ 

Oktava 4’ 

Koralbas 4’  

Ters 1 3/5’  

Rörflöjt 4’ 

Waldflöjt 2’

Mixtur IV  

Larigot 1 1/3’ 

Oktava 2’ 

Nasat 2 2/3’ 

Basun 16’  

Octava 1’  

Kornett V 

Ters 1 3/5’

Trumpet 8’  

Scharff III-IV 

Mixtur IV-VI 

Mixtur IV 

Skalmeja 4’  

Krumhorn 8’

Trumpet 16’ 

Fagott 16’  

 

Tremulant

Trumpet 8’ 

Trump harm 8’ 

 

 

 

Oboe 8’ 

 

 

 

Clarion 4’  

 

 

 

Tremulant

 

Koppel I/II, III/II; I,II,III/Ped                                          

Liksvävande  temperering 

 

Kororgeln, invigd påsken 2005, ritad och byggd av Mats Arvidsson, Stallarholmen,

har två manualer och 17 stämmor. 

Disposition:  

Huvudverk (I) Bröstverk (II)  Pedalverk  
Borduna 16’  Gedackt 8’  Subbas 16’ 
Principal 8’  Gedacktflöjt 4’  Principalbas 8’ ***  
Fugara 8’  Borflöjt 2’   Gedacktbas 8’ ***  
Kortflöjt 8’  Nasat 3’ D** Octava 4’ ***  
Octava 4’  Ters 1 3/5’ D**  Trumpet 8’ ***  
Spetsflöjt 4’ Vox Virginea 8’ D**  
Qvinta 3’     
Octava 2’     
Mixtur III     
Trumpet 8’     

*** Växelregister   ** Diskant; stämman börjar vid g resp c1  

Koppel II/I, I/Ped, II/Ped, kanaltremulant  

Temperering: Neidhardt (Grosse Stadt)  

   

 

 

 

Åter hemsidan