Gnarps kyrka

Kyrkan invigdes år 1787 och den första orgeln invigdes den 2:an advent år 1845. Sakristian är i sej en 

sevärdhet och dess målningar avbildar Jesus tid på jorden. Kyrksilvret är ifrån 17-18 hundra talet. 

Den äldsta ljuskronan är ifrån 1600 och malmkronan från 1703. Den äldsta mässhaken är ifrån någon 

gång kring 1700. Kyrkans klockor härstammar från så långt tillbaka som 1500-talet. Kungen som 

styrde under den tiden som kyrkan invigdes var kung Gustav III. Källa: Svenska kyrkan

ORGEL

1972 till 1973 började orgelbyggarna Ernst och Rolf Maul att bygga en ny orgel vid Gustaf Hagströms 

orgelverkstad i Härnösand. 

1989-90 renoverad och omdisp. av Johannes Menzel, Orgelbyggeri AB, Härnösand

Man I Man II Pedal
Kvintadena 16´ Hålflöjt 8´ Subbas 16'
Principal 8´ Fugara 8´ Oktavbas 8´
Gedackt 8´ Principal 4´ Rörgedackt 8´
Oktava 4´ Gedacktflöjt 4´ Oktava 4´
Traversflöjt 4´ Waldflöjt 2´ Kvintadena 2´
Kvinta 2 2/3´ Sesquialtera II Rauschkvint 3 chor
Oktava 2´ Scharf 2 chor Basun 16´

Mixtur 4 chor,  1 1/3´

Dulcian 16´

Trumpet 8´ (*)

Trumpet 8´

Oboe 8´ (*)

 

Mekanisk traktur
Elektrisk registratur
4 fria komb.
Slejflådor
Tonomfång: 56/30  

Omdisponerade (*)  av Johannes Menzel.

Åter hemsidan