Glömminge kyrka

Glömminge kyrka är en ljus och rymlig salkyrka, som utformades 1819 efter ritningar av J C Serén. 

I väster finns ett försvarstorn från 1100-talet med fyrsidig lanternin, också från 1819. I salkyrkan 

ingår bl.a. långhus från 1100-talet, korsarm med portal i söder från ca 1240 och långt rakslutet kor 

från 1300-talet. Passa på att se tornets högt sittande ingång på södra sidan. I tornet finns flera våningar, 

dels välvda, dels med bjälklag samt en trappa av smala hällar som skjuter ut ur muren i samma genialt 

enkla konstruktion som östra grindens klivstätta. Kyrkans golv består delvis av medeltida och 

yngre gravstenar. På norra väggen finns fragment av en kalkmålning från 1400-talet.

Källa: Checkpoint-oland.com

ORGEL

Byggd 1993 av Västbo Orgelbyggeri, Långaryd.

DISPOSITION

Manual I Manual II Pedalverk
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Salicional 8' Borduna 8'
Traversflöjt 4' Spillpfeife 4' Koralbas 4’
Waldflöjt 2' Kvinta 2 2/3’ Fagott 16'
Mixtur III chor. Principal 2’  
Mixtur IV chor. Ters 1 3/5’  
  Krumhorn 8’  
  Tremulant  

Koppel: II/I I/P II/P

 

 

 

 

Åter hemsidan