Gladhammars kyrka

År 1886 invigdes Gladhammars nya kyrka, som ligger öster om E22. Den ersatte en träkyrka från 1100-talet. 

Koret i den gamla kyrkan var byggt av sten och fick en tid fungera som gravkapell, men tre år senare revs 

allt det gamla. Församlingen anhöll hos myndigheterna att få ”sälja överflödiga och obrukbara inventarier”. 

Dessa bestod enligt skrivelsen av orgelverk, predikstol, en kista, två ekskåp, tre ljuskronor av mässing, diverse 

ljusstakar och ljuspipor, en stol samt ett bord. Mässingskronorna sattes dock upp i den nya, rundbyggda 

tegelkyrkan i nygotisk stil. Den skulpterade predikstolen hamnade på Länsmuséet i Kalmar. 

Källa: Gladhammars hembyggdsförening

ORGEL

Byggd 1960 av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund

Man I  Man II Pedal
Principal 8' Trägedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Koppelflöjt 4' Principal 8'
Oktava 4' Principal 2' Rörpommer 4'
Waldflöjt 2' Spetskvint 1 1/3' Rauschpfeife 4 ch
Sesquialtera 2 ch Scharf 2/3 3 ch Fagott 16'
Mixtur 4-5 ch2 Rankett 16' Skalmejaregal 4'
Trumpet 8' Regal 8'  

 

Tremulant

 

Föregående orgel byggd 1885 av Setterquist, 134 st 2 man och pedal.

 

Åter hemsidan