Giresta kyrka

Kyrkan har medeltida ursprung och är tornlös. Den ombyggdes 1784-1785, till stor del bekostat av 

F.v. Post. Anders Wall lät finansiera en upprustning av kyrkan på 1980-talet. Bland annat utrustades 

då kyrkan med en ny orgel. Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1991 av Ålems Orgelverkstad

DISPOSITION

 Huvudverk  Svällverk Pedal
Principal 8´ Borduna 8´ Subbas 16´
Dubbelflöjt 8´ Fugara 8´ Violoncell 8´
Oktav 4´ Flöjt octaviant 4´ Basun 16´
Quinta 3´ Wallflöjt 2´  
Oktava 2´ Oboe 8´ fr. g0  
Scharf III    
Cornett III fr. g0    
Trumpet 8´    

Koppel:  I/PII/PII/I

Åter hemsidan