Gällivare Gamla kyrka 


 Gällivare gamla kyrka är en kyrka med många namn.  I folkmun används namnet 

"Lappkyrkan" eller "Ettöreskyrkan". Det senare namnet kommer från tiden då landets 

invånare var tvungna att skänka ett öre per hushåll och år under en fyraårs period 

för att finansiera kyrkobygget  som påbörjades 1747. Kyrkan är en av Gällivares 

äldst bevarade byggnader, huvudsakligen byggd för samerna, då man ansåg att 

dessa skulle kristnas.

 

ORGELN

 

Grönlundorgeln i Gällivare Gamla kyrka

 

 

 Pastorella

Ludwig Zöschinger 1731-1806

Från en CD med Bruno Wallenström

Skivan finns att beställa från Gällivare församling
 

Orgeln byggd 1971 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

Disposition:

Gedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Kvinta 1 1/3'
        

Gällivare gamla kyrka

 

Åter hemsidan