Gällivare kyrka 

Redan i mitten av 1800-talet konstaterades, att den dåvarande kyrkan började bli för liten för den alltmer ökande

folkmängden. Av olika skäl (bla missväxtår på 1860-talet) kom det att dröja ända till slutet av 1870-talet innan

bygget av ny kyrka kund komma igång, och i februari 1882 var den klar för invigning. Arkitekt var E.V. Langlet.

Kyrkan har restaurerats två gånger, på 1920-talet och i mitten av 1960-talet. Vid den senare rest. återfick kyrkan

sin ursprungliga ljusa färg invändigt, och koret förstorades också, genom att en särskild utbyggnad gjordes för

sakristia och kapprum för tjänstgörande personal. Altartavlan från gamla kyrkan hade vid överflyttandet 1882 

skarvatspå med en rundad överdel, för att bättre passa in i det nya, större kyrkorummet. Vid rest. 1966-67

flyttades altartavlan till södra sidoväggen i koret och över altaret hänger numer en gobeläng med namnet

"Bergspredikan", komponerad av Dagmar Lodén, och vävd i Gammelstad utanför Luleå. Arkitekt ved senaste

rest. var Bent Romare och Ragnar Danielsson. Kyrkan är försedd med läktare på tre sidor; den västra läktaren är 

orgelläktare där Grönlundsorgeln står.Källa: Våra kyrkor

 

ORGELN

 

Grönlundsorgeln i Gällivare kyrka

 
                                      NSD                                         

                                                                                                                                            

                                                                Ur Suite du Premier ton - Recit 

                                                             Jean Adam Gullain  ca 1680-1740

Från en CD med Bruno Wallenström

Skivan finns att beställa från Gällivare församling

 Se kyrkorna i Gällivare med omnejd

ORGELN I GÄLLIVARE KYRKA

1971 Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad  

DISPOSITION:

HV I  ÖV II sv  PEDAL  
Principal 8’  Gedackt 8’ Subbas 16’  
Rörflöjt 8’ Principal 4’  Oktava 8’  
Oktava 4’ Rörflöjt 4’ Koppelflöjt 4’  
Spetsflöjt 4' Gemshorn 2’ Rauschkvint III
Oktava 2’  Kvinta 1 1/3’  Fagott 16’  
Mixtur IV Cymbel III Skalmeja 4’  
Trumpet 8’  Krumhorn 8’    
  Tremulant    

Mekanisk

 

 

 

Åter hemsidan