Gammalkils kyrka

Nuvarande kyrkan är byggd i en enkel nyklassicistisk stil. Den har ett långsträckt långhus med halvrunt 

kor i öster och i väster ett lågt kraftigt torn med karnissvängd huv. Även interiören är nyklassicistisk med 

stora rundbågiga fönster och tunnvälvt tak. Inredningen med bland annat Pehr Hörbergs omfattande 

arbeten är i gustaviansk stil. Målningarna på såväl altarring och altartavla som läktarbarriär är 

verk av Hörberg. Predikstolen är däremot av Carl Fredrik Beurling. På läktaren står en för landsbygds-

förhållanden ovanligt stor piporgel byggd av linköpingsmästaren Pehr Schiörlin - se nedan! I 

sakristians innertak finns målningar från gamla kyrkan av konstnären Sven Gustafsson Stoltz.

Källa: Wikepedia

ORGELN

orgel.jpg (105418 byte)

Byggd 1806 av Pehr Schiörlin.

ORGELDISPOSITION:

Manual                               Principal                                 16' D "

                                            Quintadena                             16' B/D "

                                            Principal                                  8' (4

                                            Flauto doppio                         8' (5

                                            Viola di Gamba                        8' (6

        Octava                                   4'

        Rorfleut                                  4'

        Quinta                                    3'

        Octava                                   2'

                                           Mixtur                                     4 Chor      In two registers (7 (1975)

                                           Trompet                                   8' (8

Ofverwerk                         Principal                                   8' D (9

                                           Gedact                                    8' B (10

                                            Offenfleut                                8' D (11

        Quintadena                              8'

                                            Principal                                 4' (12

        Flackfleut                                4'

        Gamba                                    4'

        Spitsfleut                                 2'

                                           Scharf                                      3 Chor     (13                                                             

        Trompet                                  8'             (14

                                           Wax humana                           8' D          (15

        Tremulant                                (1948)

Pedal                                   Principal                                 16'             (16

                                             Dubbel Subbas                      16'             (17

        Octava                                     8'

        Octava                                     4'

        Borflojt                                     l'

                                             Basun                                     16'              (18

                                             Dulcian                                   8'               (19

 

                     

Sperwentil Manual

Sperwentil Ofverwerk

Sperwentil Pedal

Compass:                           Manual C -f3

Pedal C f]                            (originally C -aO)

Wind pressure:                      85 mm

Calcant

Coupler Man/Ped

Coupler Ofw/Man

1) The spelling of the stops according to the original contract

2) From c' In the facade

31 C-bo wood, c' -f" metal

4) In the facade

5) Wood

6) C -B wood, CO -fJ metal

7) C -c I e -g (1-1 I 4/5 -1/31 Octave repetition c' and c'

S) Before 1949 BID Boots and blocks of wood Resonating bodies wood C -f, metal F# -f" 9) From c' In the facade

10) C -bo Wood

11) c' -fJ Wood, open

12) In the fa,ade

13) c-e-gI1-4/51/3) Oktave repetition c' and c'

14) Before 1949 BID Blocks of wood Resonating bodies of wood C -F, metal F# -f"

15) Blocks of wood, resonating bodies metal From gO

16) Wood, open

17) Wood, stopped

18) Wood

19) Blocks wood, resonating bodies metal

 

 

Åter hemsidan