Gamleby kyrka

Nuvarande kyrka uppfördes 1832-1833 under ledning av byggmästare Birger Oppman, 

efter ritningar av arkitekt Axel Almfelt. 27 augusti 1837 invigdes kyrkan av biskop 

Johan Jacob Hedrén. Kyrkan har en stomme av tegel består av ett rektangulärt långhus med 

sydöstlig-nordvästlig orientering. Koret ligger i sydost och tornet i nordväst. Ytterväggarna är 

spritputsade och målade i grått. Långhusets tak är klätt med kopparplåt och 

valmat över koret. Tornet med lanternin har tak klädda med kopparplåt. Källa: Widipedia

ORGEL

Byggd 2001 av Ålems Orgelverkstad.

Man I Man II Pedal
Borduna 16´ * Basetthorn 8' Subbas 16'
Principal 8´ * Gedackt 8' Violoncello 8´
Flöjt Harmonique 8´ * Fugara 8' Oktava 4´
Rörflöjt 8´ * Gambetta 4' Bombarde 16´
Salicional 8´ * Flöjt octaviante 4'  
Oktava 4´ * Waldflöjt 2'  
Flöjt 4´ Cornett III  
Oktava 2’ Oboe 8'  
Mixtur III    
Trumpet 8´     

Koppel I+II, P+I, P+II, I 4´och II 16´  

* betecknar stämma från 1868 som restaurerats

 

Åter hemsidan