Gåsinge kyrka

  Nedre hälften av det nuvarande kyrkorummet inklusive det kraftiga tornet härstammar från 1200-talet, 

då en romansk kyrka med ett ovanligt stort kor brukades. Ingången var då på sydväggen. Långhusets 

och korets tegelvalv ramlade troligen ihop på 1400-talet, eftersom kyrkan hade eldhärjats någon gång 

under sena medeltiden. 1779-1782 revs det långa koret, sakristian och vapenhuset och långhuset kunde

 förlängas till mer än sin dubbla längd. Den nuvarande sakristian byggdes i norr och ingångar togs upp i 

väst och på sydväggen vid koret. Även tornet fick sin lanterninprydda huv och kyrkan stod klar som den 

ser ut idag. Kyrkans medeltida träskulpturer är av hög kvalitet, en S:t Olofsbild från 1200-talet och 

Johannes döparen från 1400-talets slut. Den triumferande Kristus från cirka 1200 uppsatt på ett nytillverkat 

kors ger lyster åt sydväggen, liksom ett senmedeltida processionskors pryder den norra väggen. Likaså från 

c:a 1200 härstammar korets dopfunt i sandsten och över den hänger Mariaskåpet från cirka 1500 med 

guldkrönt madonna och barn. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1938 av Setterqvist & Son

Man I

Man II  Pedal
Principal 8' Fugara 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Oktavbas 8'
Oktava 4' Flöjt 4'  
Kvinta 2 2/3' Nachtorn 2'  
Oktava 2'    

Ters 1 3/5

 

 

Pneumatisk

1850 fick kyrkan sin första orgel byggd av Johan Lund, Stockholm. 10 stämmor

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan