Gamla Uppsala kyrka 

Gamla Uppsala kyrka är en historisk församlingskyrka i Gamla Uppsala församling i Gamla Uppsala, en historisk 

plats med förhistoriska anor. Kyrkan ligger också strax intill den tidigare tätort med namnet Gamla Uppsala, som 

idag i princip ingår i nuvarande tätorten Uppsala. Gamla Uppsala kyrka var ursprungligen domkyrka med säte för 

en biskop och sedan ärkebiskopssäte från 1164 fram till 1273. Kyrkan kan ha byggts på platsen för det hedna-

tempel, som skall ha legat i Gamla Uppsala, omnämnt av Adam av Bremen som Uppsala tempel omkring 1076. Enligt 

denne skulle Uppsala tempel ligga en dagsresa från såväl Sigtuna som Birka. Kyrkans läge vid de berömda Uppsala 

högar kan också tyda på det. Även arkeologiska fynd tyder på detta. Landets slutliga kristnande skedde genom att makten

 i Uppsala slutligen konverterade, varvid Gamla Uppsala först blev ett biskopssäte, som flyttades dit från Sigtuna och 

sedermera år 1164 blev Gamla Uppsala ett ärkebiskopssäte. I kyrkans mittgång ligger Anders Celsius begravd.

Källa: Widepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1969 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

Huvudverk

Svällverk

Pedal

Gecackt 16' Träprincipal 8' Subbas 16'
Principal 8' Gedackt 8' Principal 8'
Rörflöjt 8' Fugara 8' Subbas 8'
Oktava 4' Principal 4' Koralbas 4'
Traversflökt 4' Koppelflöjt 4' Kvintadena 2'
Oktava 2' Waldflöjt 2' Mixtur 4 ch
Sesquialtera 2 ch Nasat 1 1/3' Basun 16'
Mixtur 4 ch Scharf 3 ch Trumpet 4'
Trumpet 8' Fagott 16'  
  Haubois 8'  
  Tremulant  

KOPPEL: SV/HV, HV/P, SV/P. Sväll för S/V. 2 fria komb.

Mekanisk traktur, el registratur.

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Åter hemsidan