Funbo kyrka

Funbo kyrka byggdes i slutet av 1100-talet. Det var en för sin tid rymlig kyrka med samma långhus, 

smalare kor och absid som fortfarande finns kvar, även om långhuset kanske inte var lika långt som 

nu. Enligt ett avtalsbrev av ärkebiskop Nils Allesson invigdes Funbo kyrkas altare den 5 december 

1301. Det var antagligen en återinvigning efter en omfattande ombyggnad av kyrkan i gotisk stil. 

År 2004 gick kyrkan igenom en stor restaurering, då valv och väggar rengjordes och målningarna 

konserverades. I koret lades nytt stengolv och i absiden och i bänkkvarteren nya trägolv. Altar-

ringen har kortats av och försetts med hjul, så att den kan flyttas vid behov. Arkitekt Uno 

Söderberg ledde restaureringen och ritade alla snickerier, bl.a. ett nytt bordsaltare.

Källa: Svenska kyrkan

ORGEL

Byggd 1961 av Gebrüder Jehmlich, Dredsen

DISPOSITION

HV

RP

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Gedackt 8'

Gemshorn 4'

Principal 2'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Nasat 1 1/3'

Rauschkvint 3 ch

Mixtur 4 ch

Sesquialtera 2 ch

Regal 4'

Dulcian 8'

Scharf 3 ch

 

 

Tremulant

 

Koppel: RP/HV, HV/P, RP/P

Mekanisk

Tidigast kända orgel byggd 1781 av Nils Söderström, Husby.

1870 Å & L

1925 Furwängler & Hammer, Hannover

Åter hemsidan