Frustuna kyrka

Kyrkan uppfördes på 1100-talet i natursten och bestod från början av långhus, smalt kor 

och västtorn. Kyrkan byggdes om under 1300- och 1400-talet, så att den blev större, fönster 

togs upp och kyrktornet förhöjdes. Även en sakristia byggdes till. Ombyggnaderna av kyrkan

 fortsatte då tornspiran ersattes av sadeltak på 1600-talet. Vapenhuset revs omkring 1800 

och en restaurering ägde rum 1939 då interiören fick sin nuvarande karaktär. 

Interiören får sin karaktär av de vackra senmedeltida stjärnvalven och altarskåpet.

  Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1980 av Walter Thür, Torshälla. 25 stämmor, 2 manualer och pedal.

Tidigare orglar: 1925 av Setterqvist, Tillbyggd av Åkerman & Lund 1936 och 1940.

1950 av Hammarberg

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Åter hemsidan