Frötuna kyrka

Den äldsta delen, mittpartiet, är uppförd under 1100-talet. Omkring 1330 genomfördes en omfattande 

förändring av kyrkan med inspiration av den då förhärskande gotiska stilen. Interiören i kyrkan är i huvudsak 

präglad av 1700-talet, då altare, altarring, altartavla och bänkinredning tillkommit. I kyrkan finns en 

kopia av en stor S:t Olofsbild från början av 1300-talet. Originalet förvaras på Statens Historiska Museum 

i Stockholm. Källa: Svenska kyrkan

ORGEL

Byggd 1916 av Setterquist & Son

Ren 1980 av J Künkels Orgelverkstad AB, Lund

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Borduna 16' Violinprincipal 8' Subbas 16' (tr I)
Principal 8' Salicional 8' Violoncell 8' (tr I)
Gamba 8' Rörflöjt 8'  
Flûte Harmonique 8' Violin 4'  
Oktava 4'    

Oktava ´'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Koppel: I/P, II/P, II/I, I 4/I, II 16/II

Mekanisk

Föregående orgel byggd 1929 av Pehr Zacharias Strand.

Åter hemsidan