Frösö kyrka

Frösö kyrka byggdes i slutet av 1100-talet eller under 1200-talets första år. Planen är i dag 

densamma med undantag för sakristian, som tillkommit senare. Vapenhuset består i nedre 

delen av ett medeltida torn, vars övre partier delvis revs och delvis rasade under 1700-talet.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1951 av Marcussen & Son

DISPOSITION

HV I BV II sv Pedal
Principal 8'  * Gedackt 8' Subbas 16  *
Rörflöjt 8'  * Quintadena 8' Oktava 8'
Oktava 4' Rörflöjt 4' Gedackt 8'
Flûte octaviante 4'  * Principal 2' Oktava 4'  *
Qvinta 2 2/3' Waldflöjt 2' Nachthorn 2'
Oktava 2'  * Nasat 1 1/3' Mixtur IV
Mixtur IV Sesquialtera II Basun 16'  *
Cymbel II Scharf III-IV Trumpet 8'  *
Dulcian 16' Krumhorn 8' Skalmeja 4'
  Tremulant  

Tidigare orglar: 1858-60 byggdes kyrkans första orgel av Johan Gustaf Ek, Torp, 12 st manual och pedal.

Den förstördes vid branden 1898.

Fasad från 1900.

Föregående orgel byggd 1900 av Åkerman & Lund

 

 

 

Åter hemsidan