Fröshults kyrka

Kyrkan består av ett enskeppigt, medeltida långhus med kor i öster. Koret har samma höjd och bredd som 

långhuset och båda täcks av ett gemensamt sadeltak. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid lång-

husets västra kortsida finns ett kyrktorn som har tillkommit under senare tid och ersatt ett medeltida vapen-

hus vid södra sidan. Ytterväggarna består av gråsten och har gavelrösten med tegelorneringar. Sedan 1971 är 

kyrkans sadeltak belagt med plåt från att tidigare ha varit belagt med spån. Exteriören präglas nästan helt av 

nyklassicismen. Bara korets trefönstergrupp och sakristian vittnar om ett medeltida ursprung. Kyrkorummet 

präglas av medeltida takvalv samt en altaruppsats och en predikstol som båda har tillkommit under 1700-talet.

Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1923 av A. Hammer och levererad av orgelfirman Furtwängler & Hammer i Hannover. 

1947 omdisponerades orgeln av Bo Wedrup i Uppsala till 15 stämmor.

GAMLA DISPOSITIONEN

Man I Man II Pedal
Gedackt 16' Hornprincipal 8' Subbas 16'
Principal 8' Gemshorn 8' Gedackt 16'
Flüte Harmon. 8' Rörflöjt 8' Cello 8'
Gamba 8' Nasard 2 2/3'  
Oktava 4' Svegel 2'  
Ekoflöjt 4' Ters 1 3/5'  
Rauschkvint 2 ch    

Cornett 3-4 ch

 

 

Koppel: I/P, II/I, II 4/I, II/P, II 4/II.

Pneumatisk

Åter hemsidan