Fresta kyrka

Det senmedeltida altarskåpet är inte placerat på sin ursprungliga plats vid altaret, utan hänger på kyrkan sydvägg.

Det är tillverkat i Tyskland omkring 1470. Huvudmomotiv är den s.k. apokalyptiska madonnan. På utsidan av altarskåpets

ena flygel finns ett motiv där Kristus uppenbarar sig på altaret för påven Gregorius, en av de fyra latinska kyrkofäderna.

På den andra flygeln finns ett motiov med konungarnas tillbedjan. Källa: Folder i kyrkan

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

På orgelläktaren finns en orgel med 5 stämmor som inköptes år 1778 från Barnhuskyrkan 

i Stockholm och ursprungligen är byggd 1698 av den i Stockholm verksamme orgelbyggaren 

Georg Woytzig. I samband med restaureringen har den av tillgänglig expertis bedömts vara 

tillverkad 1697.

 

 

Åter hemsidan