Fors kyrka, Strängnäs stift

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN 

Orgeln byggd 1974 av Fredriksborgs Orgelbyggeri

Kyrkans orgel genomgick en onmbyggnad 1999 av firma Walter Thür Orgelbyggen i Torshälla. 

Tre nya stämmor tillkom och många byttes ut. En ny fasad för ryggpositivet byggdes.

Huvudfasaden, en Pehr Strand- fasad, från 1814, är oförändrad men färger och förgyllning har förbättrats.

 

Ryggpositiv I Huvudverk II Svällverk III Pedal Koppel
Gedackt 8´ Borduna 16' Principal 8' Subbas 16' I/P
Principal 4´ Principal 8' Borduna 8' Violon 16' II/P
Rörflöjt 4' Rörflöjt 8' Gamba 8' Principal 8' III/P
Blockflöjt 2' Octava 4' Voix Celeste 8' Gedackt 8' II/I
Kvint 1 1/3' Spetsflöjt 4' Flöjt Octaviant 4' Nachthorn 4' III/II
Scharf IV Octava 2' Nasard 2 2/3 Koppelflöjt 2'
Krumhorn 8' Cornett III Piccolo 2' Basun 16'
Tremulant Mixtur V-VII Ters 1 3/5' Skalmeja 4'
Trumpet 8' Mixtur IV-V
Dulcian 16'
Corno 8'
Clarino 4'
Tremulant
Crescendosvällare

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan