Folkärna kyrka

Den nuvarande kyrkan är den tredje i raden på samma plats och stod färdig 1853 med Johan Bergström som 

byggmästare. Den är byggd i empirestil och har invändig färgsättning i vitt, blått och guld. Förmodligen 

var den allra första kyrkan av trä och uppförd på 1300-talet. Den brann 1378 och ersattes av en rektangulär 

gråstensbyggnad med sakristia. Under senare delen av 1400-talet fick den ett torn av gråsten och tegel. 

Detta torn står kvar än idag och med sina originella vita blinderingar anses det vara ett av de bäst bevarade

 medeltidstornen i Dalarna. Tornspiran är från 1788. Dopfunten är från 1670, men den bärande pelaren 

rekonstruerades 1931, då dopfunten återfanns på kyrkvinden. Bland kyrkans övriga 

inventarier märks ett praktfullt altarskåp från Antwerpen, tillverkat vid 1490-talets slut.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1931 av A Magnussons orgelfabrik

1931 renoverad av bröderna Moberg, Sandviken.

2008 renoverad av Tomas Svenske, Vänge

Man I

Man II Pedal
Borduna 16' Gedackt 16' Subbas 16'
Principal 8' Basetthorn 8' Ekobas 16' (tr) Gedackt 16'
Dubbelflöjt 8' Salicional 8' Violon 16'
Flûte harmonique 8' Rörflöjt 8' Kvinta 10 2/3'
Gamba 8' Flauto dolce 8' Flöjtbas 8' (tr) Rörflöjt 8'
Oktava 4' Violin 8' Violoncello 8'
Gemshorn 4' Aeolin 8' Oktava 4'
Qvinta 2 2/3' Voix céleste 8' Basun 16'
Oktava 2' Flûte octaviante 4'
Cornett 5 ch Salicet 4'
Trumpet 8' Waldflöjt 2'

Trumpet 16'

Oboe 8'

Tremulant

Koppel: I/P, II/P, II/I, I 4'/I, II 16'/I, II 16'/II, II 4'/II, P 4'/P

Automatisk pedalväxling. Reg svällare. 3 fria och 4 fasta komb. Pneumatisk.

Äldsta orgeln från 1500-tal. Nästa orgel från 1656.

Ny orgelbyggd av Söderström och Swahlberg 1769.

1853 en ny orgel av J G Ek, Torp.

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Åter hemsidan