Flens kyrka

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet och byggnaden var då en låg långhuskyrka, sannolikt med lågt trätak. 

Ingången var i byggnadens sydvästra hörn. Kyrkan var försedd med en sakristia i norr och ett enkelt vapen-

hus i söder, sannolikt i trä. Det senare revs ca 1740. Koret tillkom under 1600-talet, sannolikt 1664 att 

döma av ett årtal på en bjälke i kortaket. Koret byggdes och finansierades av Brita Ribbing-Rosenhane, 

gift med Johan Rosenhane till Stenhammars slott. I gravkoret ligger de båda begravda tillsammans med sin 

son Linnert Rosenhane. År 1722 beräknade man att byggnationen av koret kostat ca 2000 riksdaler. År 

1746 byggdes en ny sakristia. Bygget betalades av grevinnan Ebba Charlotta Douglas, också Stenhammar. 

Alla frakter skulle utföras gratis av traktens bönder som dock vägrade på grund av den dåliga svenska 

ekonomin, främst till följd av det ryska kriget 1741-1743. Åren 1795-1998 uppfördes så kyrkans torn 

eftersom den tidigare klockstapeln hade blivit alltmer fallfärdig. Initiativet kom från baron Gabriel Falkenberg

 på Stenhammar. Då tornet färdigställts murade man igen den gamla ingången i sydväst. År 1818 bytte man 

takspånen på kyrktaket mot tegel och 1894 byttes det mot rödmålad plåt. Plåttaket målades svart 1930.

Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd av Åkerman & Lund Orgelbyggeri i Knivsta 1981. 

DISPOSITION

Man I Man II Man I alt Man II Pedal
Bourdon 8' Rörflöjt 8' Quintadena 4' Subbas 16'
Principal 4' Fugara 8' Tvärflöjt 2' Flöjtbas 8'
Coppula 4' Flöjt 4' Sedecima 1' Fagott 16'
    Sesquialtera 2 ch  
    Mixtur 3 ch  

 

 

Oboe 8'

 

Koppel: I/P, II/P, II/I

Båda manualerna placerade i gemensamt svällverk. Gemensam tremulant för båda manualerna.

Fasad från kyrkans första orgel byggd 1842 av Pehr Gullbergson, Lillkyrka.

Ersattes med en orgel byggd 1924 av O Hammarberg, Gtb, som sedan ersattes av en orgel

byggd av Magnus Fries, Sparreholm.

 

Åter hemsidan