Finska kyrkan, Stockholm  

ORGELN

Organist Gun-Britt Sthåle vid den 13-stämmiga Schwanorgeln

 

På övre läktaren finns den äldsta orgeln i Stockholm, en Schwan-orgel från 1790, 

som restaurerades 1990-91 och togs i bruk igen efter 50 år. ...
Finska kyrkans Schwanorgel är mycket unik.

Av alla de förnämliga orglar som under 1700-talet byggdes runt om i huvudstadens kyrkor, är nämligen

detta den enda som blivit kvar där den en gång byggdes. Endast här kan vi i dag få en uppfattning om

hur bl.a. Storkyrkans väldiga Schwanorgel, den största och förnämsta i landet vid slutet av 1700-talet, kan ha ljudit.

 

Byggd 1790 av Olof Schwan som samtidigt byggde en likadan orgel för kyrkan i Nagu i Åbolands skärgård.

1813 och 1819 genomfördes mindre reparationer.

1825 renoverades orgeln och dess lufttryck höjdes.

1858 omdisponerades orgeln.

1864 renoverades och omdisponerades orgeln. En genomgripande omdaning av

pipverket gjordes. spelmekaniken moderniserades och regiserandragen förnyades.

1945 byggdes en ny pneumatisk orgel med 24 register, placerad bakom den gamla på

platsen för det ursprungliga bälgverket.

1990-1991 restaurerades Schwanorgeln av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, Knivsta. 1945

års orgel borttogs därvid. Syftet med restaureringen har varit att återställa Schwanorgelnsoriginalkonception

utan alltför omfattande intonationsingrepp i det bevarade men delvis något omarbetade ursprungliga pipverket.

Sålunda har bälgverket, tre stora kilbälgar på timrat upplag, inneslutet i ett bälghus av ramverkskonstruktion

med fyllningsluckor, kunnat rekonstruerats med mycket stor säkerhet. Mekanik, spelbord etc., har återställts.

Källa:Folder i kyrkan

DISPOSITION:

Manual                                                       C-d3  

Borduna 16´

Principal 8´

Flagfleut 8´

Quintadena 8´

Octava 4´

Fleut 4´

Quinta 3´

Octava 2´

Scharf 3ch

Trompet 16´

Trompet 8´ B/D                                         h0/c1

Trompet 4´ B                                             C-h0

Vox virginea 8´ D                                        fr. c1

 

Bihangspedel                                               C-c1  

Scharf 3 ch                                                 C:………..1´+2/3´+1/2´

 c0:……….2´+1 1/3´+1´

                                                                  c1:……….4´+2 2/3´+2´

 

Åter hemsidan