Films kyrka 

Kyrkan uppfördes troligen under 1400 talets senare hälft och består av ett rektangulärt långhus 

med fullbrett, rakavslutat korparti och sakristia i norr. Den nuvarande ingången är förlagd till väst-

gaveln. Under medeltiden stod ett vapenhus i söder. Kyrkan är av gråsten med rösten av tegel 

och har ett brant, spånklätt sadeltak.

2.jpg (119015 byte)

3.jpg (227149 byte)

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1972-73 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Gamba 8'

Kvintadena 8'

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Oktava 4'

Oktava 4'

Rörflöjt 4'

Nachthorn 2'

Spetsflöjt 4'

Gemhorn 2'

Mixtur III-Iv

Oktava 2'

Kvinta 1 1/3'

Fagott 16'

Mixtur Iv-V 2'

Sesquialtera II

Skalmeja4'

Trumpet 8'

Scharf III 1 1/3'

 

 

Dulcian 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad från 1896

Tidigare orglar.

1777 av Jonas Ekengren, Stockholm, 6 st

1870 Åkerman & Lund, Stockholm, 10 st.

Orgeln var byggd 1801 av Olof Schwan, Stockholm för Norrtälje kyrka.

Ny orgel byggdes 1896 av A V Lundahl, Stockholm

Åter hemsidan