Färila kyrka

9 september 1781 lades grunden till nuvarande kyrka och 5 oktober 1783 invigdes den av kyrkoherde 

Per Regnell. 21 juli 1837 drabbades den nyuppförda kyrkan av en förödande brand då blixten slog 

ned och antände tornet och kyrktaket. De flesta inventarierna förstördes och av kyrkan återstod endast 

murarna. Kyrkan återuppbyggdes och invigdes 4 juli 1846 av ärkebiskop Carl Fredrik af Wingård. 

Interiören och den fasta inredningen fick helt förnyas efter branden, varav altaruppsats och predikstol 

fortfarande återstår. Nuvarande takfall och nuvarande tornöverbyggnad tillkom vid återuppbyggnaden 

på 1830-talet. 1902 installerades värme och 1931 lades ett koppartak. 1993 - 1994 genomfördes en 

restaurering då man i görligaste mån försökte återskapa 1830-talets färgsättning. Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1972 av Olof Hammarberg

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Gedackt 16' Flöjtprincipal 8' Principal 16'
Principal 8' Fugara 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Voix céleste 8' Oktavbas 16'
Oktava 4' Gedakt 8' Gedaktbas 8'
Koppelflöjt 4' Oktava 4' Oktavbas 4'
Kvinta 2 2/3' Traversflöjt 4' Nachthorn 2'
Oktava 2' Waldflöjt 2' Mixtur IV 2 2/3'
Cornett IV Ters 1 3/5' Basun 16'
Mixtur IV 1 1/3' Nasat 1 1/3'  
Trumpet 8' Mixtur IV 2'  
  Hautbois 8'  
  Tremulant  

Koppel: I/P, II/P, II/I

Fasad från 1843

Tidigare orglar: 1843 av Lars Niclas Norquist, Alfta

1920 Å & L, 25 st 2 man och pedal, omb. 1945 av samma firma.

 

 

Åter hemsidan