Färentuna kyrka

Byggdes omkring 1175, om- och tillbyggnader har skett under århundradens lopp.

Till dig jag ropar Herre Krist

Ich ruf  zu Dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Johann Sebastian Bach 1685-1750

Erik Lundkvist, orgel

Inspelning: A. Söderlund 16/5 2004

ORGEL

Byggd 1965 av Grönlunds Orgelbyggeri AB

DISPOSITION

Man I Man II  Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Koppelflöjt 4' Oktava 8'
Waldflöjt 2' Principal 2' Nachthorn 4'

Mixtur 3-4 ch

Nasat 1 1/3'

Kvintadena 2'

Dulcian 8'

Cymbel 2 ch

 

 

Tremulant

 

Sedvanlinga koppel

Föregående orgel byggd av C G Cederlund 1856-57 ren. 1928.

Endast fasaden sparad från föregående orgel.

Åter hemsidan