Estuna kyrka

Kyrkan är troligen uppförd redan under 1200-talets första hälft. Dateringen är dock något osäker; vissa 

uppgifter  tyder på att den uppfördes redan på 1100-talet. Under kyrkans golv har påträffats äldre gravar vilket 

kan tyda på att här har stått en träkyrka. Vid en reparation 1733 fan man dock en pergamentrulle med en latinsk 

inskrift som lyder "år 1297 den 14 dec. invigdes denna kyrka till de heliga martyrerna Laurentii, Olofs och 

Eriks ära". Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1897 av Setterquist & Son.

DISPOSITION

Man I

Man II Pedal
Borduna 16' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 8' Flüte harmonique 8' Violoncell 8'
Gamba 8' Salicional 8'  
Borduna 8' Violin 4'  
Oktava 4'    

Trumpet 8'

 

 

Första orgeln byggd 1764 av Westerwik med 5 stämmor.

 

Åter hemsidan