Enköpings-Näs kyrka

Kyrkan stod färdig med torn och allt år 1168. Socknen präglas av flera stora gårdar, 

ägarna bidrog starkt till kyrkans inredning under stormaktstiden. Axel Oxenstierna har 

fortfarande egen bänk. Barockorgeln från 1781 renoverades 1999 till originalskick och 

man ger konserter. Hela kyrkan renoverades 1993 och sparsamt med målningar togs 

fram. St Mikael finns i ett medeltida altarskåp och innerdörren är ett mycket välgjort 

smidesarbete skänkt av häradshövdingen Nils Faderson Sparre i slutet av 1400-talet. 

Klädskåpet  i sakristian är unikt där alla mässhakar ligger i lådor.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

Orgeln invigdes 1781. den byggdes av lakejen och kammarvaktmästaren vid hovet, amatororgelbyggaren Petter Niclas Forssberg.

Organisten från Hedvig Eleonora kyrka i Sthlm, Matthias Lunbom, spelade och han hade också hjälpt till under de 27 dagar orgeln uppsattes.

Uner 1800-talet flyttades bälgen från orgelhuset tell ett fristående bälghus, Scharff 3 chor

Ersattes av Vox Candida 8 fot. 1951 byggdes en ny pnemumatisk orgel bakom den gamla,

Som lades malpåse. Från 1951 fram till 1998 stod orgeln helt oanvänbar.

Under 1998 har orgeln restaurerats. Den ersatta Scharff 3 chor har inte rekonstruerats,

Utan Vox Candida 8 fot står kvar på sin plats.

Bälghuset har rekonstruerats.

Tonhöjden är 456 Hz, lufttrycket är 68 mm.  

I magasinbälgen har Forssberg klistrat in en sida av tidningen

”Dagligt Allehande” från 15 feb 1776.  

 

Disposition:

Principal 8 fot

Gedacht 8 fot

Octava 4 fot

Spets Fleut 4 fot

Fleut Douce 4 fot

Qvinta 3 fot

Octava 2 fot

Wall Fleut 2 fot

Vox Candida 8 fot istället för Schaff 3 chor

Trompet 8 fot B/D

Vox virginea 8 fot Disc

Trompet 4 fot Bas  

 

 

 

Åter hemsidan