Vårfrukyrkan Enköping

Vårfrukyrkan, belägen på Kyrkåsen i Enköping och tillhör Enköpings församling. Kyrkan byggdes under 1100-talet och är en av Sveriges 

äldsta kyrkor. Den största förändringen gjordes på 1400-talet, då kyrkans kor byggdes ut och centraltornet plockades ner. På 1800-talets 

mitt sattes åter centraltorn på kyrkan och i början av 1900-talet målades kyrkan invändigt av Karl-Wilhelm Pettersson. Kyrkan är mycket 

vacker och har en varm atmosfär, som gör att den är väl värd ett besök.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

Miniatyrbild    Miniatyrbild

Videos gjorda i Vårfrukyrkan 6 april 2014 med Jonas Marmbrandt och Camerata Vocalis,

samt Ulf Norberg, orgel och Jessica Bäcklund sopran.

 

ORGELN

Byggd 1975  av A. Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg

DISPOSITION

HV SV RP Pedal
Principal 8' Gedackt 16' Gedackt 8' Principal 16'
Rörflöjt 8' Flute principal 8' Pricipal 4' Subbas 16'
Oktava 4' Fugara 8' Koppelflöjt 4' Basun 16'
Spetsflöjt 4' Dubbelflöjt 8' Waldflöjt 2' Oktava 8'
Quinta 2 2/3' Oktava 4' Nasat 1 1/3' Gedackt 8'
Oktava 2' Flute octaviante 4' Scharf III Oktavbas 4'
Cornett IV Nasat 2 2/3' Krummhorn 8' Nachthorn 2'
Mixtur V Gemshorn 2' Tremulant Rauschqvint III
Trumpet 16' Ters 1 3/5'   Trumpet 8'

Trumpet 8'

Mixtur IV-V    
  Oboe 8'    

 

Tremulant

 

 

Koppel: I/P, II/P, III/P, I/II, III/II

3 fria kombinationer

Mekanisk

Tidigare orgel byggd av Åkerman & Lund 1903.

Orgelfasad för HV/PED från orgel byggd 1788 av Mats Swahlberg, (lärjunge till Chaman) som invigdes nyårsdagen 1789.

Ryggpositivet från 1640-talet sägs vara landets äldsta på ursprunglig plats.

 

 

Åter hemsidan