Engelbrekts kyrka

Invigningsår: 1914
Arkitekt: Lars Israel Wahlman

Engelbrektskyrkan är ett av de främsta verken av genomförd jugendstil från början av 1900-talet. 

Arkitekten Lars Israel Wahlman avslutade sitt verk 1914. Typiskt för jugendstilen är materialets 

äkthet och den fantasifulla formrikedomen. Granitmurarna kring kyrkan är handhuggna och 

smyckade med en rikedom av symbolisk ornamentik. Lars Israel Wahlman har även gjort 

ritningarna  till altarprydnad, dopfunt, kyrksilver och textilier. Kormålningen är Olle Hjortzbergs verk. 

Stuckrelieferna har Tore Strindberg utformat och kalkmålningarna Filip Månsson.
Kyrkan kan på många sätt kallas för "Bergskyrkan". Den är byggd på det gamla Kvarnberget. Lars 

Israel Wahlman, arkitekten som avslutade sitt verk 1914 tänkte sig kyrkan som en "bergspredikans 

kyrka". Det väldiga valvet, 32 meter högt, vilar på åtta pelare, var och en med inskrift av en Bergs-

predikans "åtta saligheter". Valvet är högst i Skandinavien. Det väldiga stenaltaret har en sockel av 

huggen granit. På altaret finns smyckning av sju runda silversköldar föreställande himmelens skyar.
På kyrkans södra sida finns ett baptisterium, ett dopkapell, vars väggar är smyckade av Olle Hjortzberg.
Den stora orgelläktaren kan rymma ett helt uppbåd av körer och musiker. Grönlundsorgeln omfattar 

86 stämmor med 6 212 pipor. Engelbrektskyrkan rymmer ca 1 400 personer. För mindre gudstjänser 

använder man gärna kapellet på södra sidan. Kapellet har utformats av Lars Olof Torstensson i 

samband med renoveringen 1992-1993.
Källa: http://www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/engelbrektskyrkan.htm'

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

  ORGELN

 

ORGEL:

Byggd 1961 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

Arkitekt: Rolf Bergli

Fasad:  I. Wahlman 1914 and Folke Heybrock 1964 Specification: Henry Lindroth, Alf Linder and Gustaf Grönlund

Supervision: Alf Linder

Construction: Henry Häggkvist

Scalings and tonal design: Walther ThÜr

Voicer:  Walther ThÜr  

Disposition:

Huvudverk
Principal 16’
Principal 8’
Rörflöjt 8’
Oktava 4’
Gemshorn 4’
Quinta 2 2/3’
Oktava 2’
Flachflöjt 2’
Rauschkvint 3 ch
Mixtur 6 ch
Cymbel 3 ch
Trumpet 16’
Borduna 8'

Cornett 8'

Svällverk
Gedackt 16’
Principal 8’
Spetsflöjt 8’
Gamba 8’
Rörkvint 5 1/3’
Oktava 4’
Traversflöjt 4’
Gedacktflöjt 4’
Svegel 2’
Ters 1 3/5’
Waldflöjt 1’
Cornett 3 ch
Mixtur 5-6 ch
Cymbel 3 ch
Fagott 16’
Tr Harm 8’
Oboe 8’
Clairon 4’

Trumpet 8'
Tremulant

 

Ryggpositiv
Principal 8’
Gedackt 8’
Quintadena 8’
Oktava 4’
Koppelflöjt 4’
Oktava 2’
Sifflöjt 1 1/3’
Sesquialtera 2 ch
Scharf 4-5 ch
Krumhorn 16’
Rörskalmeja 8’

Trumpet 8'
Tremulant

Bröstverk
Trägedackt 8’
Principal 4’
Rörflöjt 4’
Oktava 2’
Blockflöjt 2’
Quinta 1 1/3’
Oktava 1’
Cymbel 2 ch
Rankett 16’
Dulcian 8’
Regal 4’

Trumpet 8'
Tremulant

Korverk/fjärrverk
Gedackt 8’
Salicional 8’
Rörflöjt 4’
Quintadena 4’
Principal 2’
Nasat 1 1/3’
Principal 8’
Dubbelflöjt 8’
Voix celeste 8’
Principal 4’
Hohlflöjt 4’
Quinta 2 2/3’
Piccolo 2’
Oktava 1’
Mixtur 4-6 ch

Trumpet 8'
Tremualnt

Pedal
Principal 16’
Subbas 16’
Quinta 10 2/3’
Oktava 8’
Gedackt 8’
Oktava 4’
Flöjt 4’
Nachthorn 2’
Rörflöjt 1’
Rauschquint 4 ch
Mixtur 7 ch
Kontrafagott 32’
Basun 16’
Dulcian 16’
Trumpet 8’
Zink 4’
Cornet 2’

Trumpet 8'

 

Åter hemsidan