Enångers gamla kyrka

Kyrkan erhöll sannolikt sin nuvarande skepnad under 1400-talet och har därefter förändrats i mindre omfattning. 

Kyrkan är murad av gråsten, men har tidstypiska tegelblinderingar på västgaveln. Ursprunglig perspektivportal i syd-

väst. Kyrkorummets väggar och samtida stjärnvalv är utsmyckades med kalkmålningar - målningarna i valven har 

aldrig varit överkalkade och framstår som ett av Sveriges värdefullaste exempel på senmedeltida monumentalmåleri. 

Kyrkans fasta inredning förnyades under 1700-talets första hälft och är fortfarande väl bibehållen. Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1881 av A V Lundholm, Stockholm.

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Borduna 16' Basetthorn 8' Subbas 16'
Principal 8' Salicional 8' Quinta 12'
Flûte harmonique 8' rörflöjt 8' Violoncell 8'
Viola da Gamba 8' Flûte octaviante 4' Ictava 4'
Borduna 8' Ekoflöjt 4' Basun 16'
Octava 4'    
Rörflöjt 4'    
Quinta 3'    

Octava 2'

 

 

Trumpet 8'

 

 

Tidigare orglar: 1860 av Daniel Björkstrand, Alfta.

1916 E H Erikson, Sundbyberg

 

Åter hemsidan