Enångers nya kyrka

Kyrkan uppfördes under åren 1847 till 1854. Men först år 1858 ägde invigningen rum. År 1879 eldhärjades 

kyrkan så att bara yttermurarna stod kvar. Kyrkan återuppbyggdes, men den fasta inredningen fick nytillverkas.

Källa: Wikipedia

ORGELN

Läktarorgeln tillverkades 1880 av Albert Viktor Lundahl. 

Kororgeln är tillverkad av Johannes Menzer och invigdes 1987.

 

Åter hemsidan