Emmaboda kyrka

Kyrkan invigdes till församlingskyrka 1941. Två år tidigare hade Emmaboda församling bildats genom utbrytning

från Vissefjärda församling. Kyrkan tillkom efter en om- och tillbyggnad av Emmaboda församlingshem. I tornet

som reser sig 21 meter över kyrkbacken med ett tre meter högt kors i spetsen, finns två klockor. Dessa har gjutits

av firman K G M Bergholz, Stockholm. Storklockan väger 734 kg, lillklockan 418 kg. Källa: Våra kyrkor.

ORGEL

Byggd 1942 av Bo Wedrup.

DISPOSITION

Man I

Man II 

Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Fugara 8'

Gedackt 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Flöjt 4'

Oktava 2'

Blockflöjt 4'

 

Mixtur 3 ch

Sesquialtera 2 2/3' *

 

Corno 8'

Waldflöjt 2'

 

* ´1 3/5'

Pneumatisk reg.Slejflådor.

Åter hemsidan