Ekerö kyrka

Detta är huvudkyrkan i Ekerö pastorat. Kyrkan byggdes under sent 1100-tal som gårdskyrka till 

Askanäs. Ett antal restaureringar och tillbyggnader har skett genom åren och dagens kyrka är betydligt 

större än den ursprungliga. De restaureringar som gjorts efter 1800-talet har endast obetydligt förändrat 

kyrkans utseende. I kyrkans södra sidoskepp ligger det så kallade Ingerborgskapellet. Där står en 

gravsten från 1100-talets andra hälft som bär den latinska runskriften; ” Ingeborg filia Ermundi iacet hic”, 

vilket betyder ”Ingeborgs dotter vilar här”. Denna kvinna anses ha varit bofast på Asknäs.

Källa: Ekerö pastorat

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Vid restaureringen 1975 anskaffades en ny orgel byggd av Nils Hammarbergs orgelbyggeri, Göteborg.

27 stämmor, 2 manualer och pedal.

Tidigare orglar: 1685 - ett positiv - orgel utan pedal.

1820 - orgel byggd av Anders Svanström, Strängnäs.

1843 - Per Zacharias Strand (den nuvarande fasaden)

1932 - Åkerman & Lunds orgelfabrik.

I nuvarnade orgel är två stämmor från Strands orgel och några stämmor bla subbas från -32 års orgel. 

Flera stämmor och strand-orgelns spelbord finns på vinden, samt rester av ett unikt 1600-tals-positiv 

som inte ännu är dokumenterat. Allt enligt förre organisten i Ekerö, Martin Blomquist.
DISPOSITION

Huvudverk C-g’’’ Svällverk C-g’’’ Pedal C-f ’
Principal 8’ Gedackt 8’ Subbas 16’ (Äldre pipor)
Rörflöjt 8’ (delvis Strand 1843) Fugara 8’ Oktavbas 8’
Oktava 4’ Unda maris 8’ Gedaktbas 8’
Täckflöjt 4’ (delvis Strand 1843) Principal 4’ Oktavbas 4’
Nasard 2 2/3 Koppelflöjt 4’ Nachthorn 2’
Oktava 2’ Flautino 2’ Basun 16’
Kornett III Nasat 1 1/3’ Trumpet 4’
Mixtur IV Sesquialtera II  
Trumpet 8’ Cymbel III  
  Fagott 16’  
  Oboe 8’  
  Tremulant (justerbar hastighet)  

Koppel: I/P, II/P, II/I
4 fria kombinationer

 

Åter hemsidan