Edsbro kyrka

Kyrkans nuvarande långhus uppfördes under 1200-talet. Det innehöll då även koret som först mot slutet av 

1400-talet flyttades ut mot öster. Kyrkan är uppförd i gråsten där stenarna har lagts i närmast raka skift. 

Det tillbyggda koret är däremot av tegel. Sakristian är byggd under 1300-talet. Kyrkan saknar fönster mot 

norr, vilket är ovanligt eftersom man vanligtvis under senare tid tog upp fönster i de medeltida kyrkor som 

saknade norrfönster. Här har man alltså valt behålla medeltidstanken att stänga det onda - som kommer 

från norr - ute. Invändigt är kyrkan utsmyckad med målningar tillkomna 1625 som en gåva av familjen 

Lilliesparre på Kragsta. Dopfunten är från medeltiden.

ORGEL

Nuvarande orgeln är byggd 1994 av Robert Gustavssons Orgelbyggeri i Härnösand.

Tidigare orgel byggd av Setterquist & Son 1937.

Fasad från 1862 från orgel byggd av Per Larsson Åkerman, Stockholm

Åter hemsidan