Dunkers kyrka

Tryck i bilden för större upplösning

Kyrkan är från 1200-talet och byggd i korsform. Kor och sakristia 

byggdes på 1400-talet. Kyrkan byggdes om 1737 och resultatet 

blev det nästan kvadratiska kyrkorum som den har idag. Det gamla 

koret behölls och ett högt valmat spåntak restes över byggnaden. 

1860 tillkom ny altaruppsats, predikstol och orgelläktare.

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1930 av Olof Hammarberg.

1974 omdisponerad av Walter Thür, Torhälla

DISPOSITION

Man I Man II  Pedal
Borduna 16' Violinprincipal 8' Subbas 16'
Principal 8' Rörflöjt 8' Oktava 4'
Flûte Harmonique 8' Fugara 4'  
Gamba 8' Kvinta 2 2/3'  
Flüte harmonique 8' Fugara 4'  

Oktava 4'

Principal 2'

 

Waldflöjt 2' Ters 1 3/5'  

Mixtir 3 ch

 

 

Orgelns fasad och en stor del av pipverket härrör från en orgel

flyttad från Strängnäs Domkyrka 1860.

Orgeln bygdes av Johan Everhadt d. y. , Stockholm 1804.

Åter hemsidan