Dörby kyrka

Kyrkan uppfördes på 1200-talet, men hade en äldre föregångare. Kyrkan skadades vid Kalmarkriget, men 

reparerades 1624-25. Kyrkan har restaurerats flera gånger genom seklerna, senast i början av 90-talet.

 

ORGEL

Byggd 1963 av Olof Hammarberg,  Göteborg

DISPOSITION

Man I

Man II

Pedal

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Gedacktflöjt 4'

Principal 8'

Hålflöjt 4'

Pricipal 2'

Flöjt 4'

Kvinta 2 2/3'

Sesquialtera 2 ch Trumpet 4'

Gemshorn 2'

Nasat 1 1/3'

 

Mixtur 3 ch

Scharf 2 ch

 

Regal 8'

 

 

Koppel: II/I, II/P, I/P.

Mekanisk

Föregående orgel byggd 1895av Setterquist

Åter hemsidan