Döderhults kyrka

Den nuvarande kyrkan i Döderhult uppfördes mellan åren 1770 och 1772. Dessförinnan hade en äldre 

medeltida gråstenskyrka varit döderhultsbornas sockenkyrka. Den låg på samma plats som vår nuvarande 

men revs 1771 eftersom den var för liten. Kyrkans “arkitekt” var dåvarande 

ORGELN

Byggd 1963 av Olof Hammarberg, Göteborg.

DISPOSITION

Man I

Man II

Pedal

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Kvintadena 4'

Oktava 8'

Rörflöjt 4'

Spetsflöjt 4'

Nachthorn 4'
Oktava 2' Principal 2' Kvintadena 2'
Sesquialtera 2 ch Scharf 2 ch Rauschkvint 3 ch
Mixtur 3 ch Krumhornsregal 8' Fagott 16'

Rankett 16'

 

 

Koppel: I/P, II/P, II/I.

Mekanisk.

Föregående orgel byggd av Furtwängler & Hammer 1925

 

Åter hemsidan