Dingtuna kyrka

1300-tals gråstenskyrka med vackra stjärnvalv från 1400-talet. Tornet är från 1400-talet. Muralmålningarna 

från 1470-talet av Albertus Pictor är mycket väl bevarade. Större restaureringar år 1898 och år 1968. 

Dagens sakristia uppfördes 1741.

ORGEL

Nuvarande orgel tillkom 1978 av Olof Hammarberg, Göteborg

Fasaden ritades 1898 av Erik Hahr.

Tidigare orgel byggd 1898 av Setterquist, omb och ren. 1940 och 1959

renoverad, utbyggd och omintonerad av E Hammer, Hannover,Tyskland.

Man I Man II Pedal
Principal 8´ Rörflöjt 8´ Subbas 16´
Oktava 4´ Gemshorn 4´ Gedackt 8´
Musett Gedackt 8´ Överblåsande dubbelrörflöjt 2´ Feldtrumpet 4´

Singend Nachthorn 4´

Terscymbel 5 ch

 

Mixtur 6-7 ch

 

 

Trumpet 8´

 

 

Koppel: II/I, I/P; II/P
Fyra fria kombinationer
Crecendoverk
Registersvällare
Rörpneumatisk

Åter hemsidan