Dillnäs kyrka

Ursprungskyrkan uppfördes på 1100-talet eller tidigt på 1200-talet. Kyrkan var då en av de minsta 

i landskapet, med ett kvadratiskt kor endast 3x3 meter. Nuvarande vapenhus byggdes till under 

senare delen av medeltiden. Under slutet av 1600-talet eldhärjades kyrkan och från 1701 inleddes 

reparationen. Först under åren 1777 till 1779 revs den gamla östgaveln och kyrkorummet förläng-

des en halv gång. Dessutom tillkom den nuvarande sakristian i den halvrunda utbyggnaden bakom 

altarväggen. 1797 öppnades ingången genom västgaveln efter att sydväggens gamla vapenhus i trä 

rivits. Vad som täckte kyrkan innan 1700-talets reparationer vet vi inte. Det nuvarande platta 

trätaket lätt välvt ner mot långsidorna ger kyrkorummet sin speciella karaktär. Källa: Widepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning'

'

ORGELN

'

ORGEL

Byggd 1939 av Lindegrens Orgelbyggeri, Göteborg

DISPOSITION

Man I

 Man II Pedal
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 4' Gemshorn 4'  
Rauschkvint 2' Blockflöjt 2'  

Pneumatisk

1849 byggde en snickare vid Åkers styckebruk, Rockman en orgel med 6 stämmor.

Den såldes 1907 och man nöjde sig med ett orgelharmonium fram till 1939.

 

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan