Delsbo kyrka

Redan på 1200-talet uppfördes en kyrkobyggnad som kom att eldhärjas 1740. En ny kyrka utan torn

byggdes åren 1740-1741 under ledning av Anders Olofsson Romberg från Leksand. En klockstapel

byggdes till 1742 av bonden Jonas Eriksson från Delsbo. Under åren 1892-1893 byggdes

kyrkan om till en treskeppig basilika vilket är en ovanlig byggnadstyp i Sverige. Källa:Wikepedia

ORGEL

Byggd 1958 av Grönlunds Orgelbyggeri AB.

DISPOSITION

Huvudverk

Bröstverk

Öververk

Pedal

Kvintadena 16'

Trumpet (delvis gammal)

Kvintadena 8'

Principal 16'

Principal 8' (från 1700-talet)

Trägedackt 8' (från 1700-talet)

Rörflöjt 4'

Subbas 16' (från 1700-talet)

Rörflöjt 8' (från tidigare orgel)

Principal 4'

Principal 2'

Oktava 8' (från 1700-talet)

Oktava 4'

Kvintadena 4'

Sifflöjt 1' Basun 16'
Spetsflöjt 4' Gemshorn 2' Cymbel 3 kor Rörgedackt 8'

Oktava 2'

Nasat 1 1/3' Dulcian 8' Hålflöjt 4'

Mixtur

Scharf

Tremulant

Skalmeja 4'

Trumpet (delvis gammal)

Rankett 16'

 

Nachthorn 2'

 

Krumhorn 8'

 

Mixtur 5 kor

 

Tremulant

 

 

Koppel: BV/HV, ÖV/HV, ÖV/P, HV/P, BV/P.

Mekansisk traktur och reistratur.

Vid ombyggnaden utökades stämantalet från 18 till 32. Fasaden från mitten av1700-talet,somvarit stum sedan 1916,

gjordes åter ljudande (principal 8 i HVoch Oktava 8ipedalen).Ungefär hälften av de gamla stämmorna kom till 

användning. En del av dessa heltomgjorda och omintonerade. Källa: Sverigeskyrkorglar