Dannemora kyrka 

Dess ålder är mycket omstridd, men mycket talar för att den byggdes omkring 1430-1440. 

Sannolikt har på - nuvarande kyrkans plats tidigare legat en mindre kyrka, troligen av sten. 

Om någon del av den äldre kyrkans murar ingår i den nuvarande, har icke med säkerhet 

kunnat fastställas. Kyrkan, som genomgått flera restaureringar och förändringar, 

fick sitt nuvarande utseende vid senaste restaureringen 1892.Det mest karaktäristiska 

för kyrkan är dock de medeltida kalkmålningarnas klass och mångfald. För övrigt präglas 

interiören av barockpredikstolen från 1680-talet och den originella utsmyckningen från 1730-talet

 kring fönstret ovanför altaret och av de samtida, höga s k pyramiderna på de främst på de slutna 

bänkraderna. Läktaren är från 1892.

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1941 av John Vesterlund, Lövstabruk, fullbordad

1943 av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabrik AB, Sundbyberg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Salicional 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Rorflöjt 8'

Gedackt 8' (tr)

Oktava 4'

Gemshorn 4'

Oktava 4' (tr)

Oktava 2'

Blockflöjt 2'

 

Mixtur Iv

Sesquialter4a II

 

 

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Föregående orgel byggd 1863 av Daniel Wallenström, Uppsala, 6 stämmor 1 man och bihangspedal.

Åter hemsidan