Danderyds kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

Den byggdes ursprungligen runt 1400 i form av en liten gråstenskyrka med sakristia. 

I dagens läge är kyrkan mycket större men det finns fortfarande kvar delar av de kalk-

målningar som ursprungligen prydde den östra väggen.

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd av Olof Hammarberg 1965, tillbyggd 1972 av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla

DISPOSITION

HV I SV II SOLO III Pedal
Principal 8' Rörgedackt 8 Gedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Fugara 8' Rörflöjt 4' Gedakt 8'
Oktava 4' Principal 4' Principal 2' Oktava 4'
Spetsflöjt 4' Traversflöjt 4' Blockflöjt 2' Koppelflöjt 2'
Oktava 2' Waldflöjt 2' Sivflöjt 1' Moxtur 4 ch
Sesquialtera 2 ch Nasat 1 1/3' Cymbel 2 ch Fagott 16'
Mixtur 4-5 ch Scharf 4 ch Rörskalmeja 8' Clairon 4'
  Cymbel 3 ch Tremulant  
Cymbelstjärna Dulcian 16'    
  Oboe 8'    
  Tremulant    

Mekanisk. 

Koppel: I/P,II/P, III/P, II/I, III/I.

Fasad från 1793-års orgel som bvar byggd av Jonas Ekengren och Olof Schwan, Stockholm.

Ersattes av en orgel byggd 1900 av Å & L, orgeln byggdes om 1942 av B Wedrup, Uppsala.

 

Åter hemsidan