Dals kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning.

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1954 av Wener Bosch, Kassel.

Ombyggnad,utökning från 13 till 19 stämmor.

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbbas 16'
Gedackt 8' Salicional 8' Oktava 8'
Oktava 4' Italiensk flöjt 4' Flöjt 4'
Kvinta 2 2/3' Flöjt 4' Rauschkvint 2 2/3'
Oktava 2' Nasard 1 1/3'  
Mixtur 3-4 ch Waldflöjt 2'  
Trumpet 8' Cymbel 1-2 ch  

 

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Orgelfasad från orgel byggd 1898 av Åkerman & Lund. Den tillbyggdes 1928 av Setterquist & Son,

och renoverades 1936 av Åkerman & Lund.

Tidigare orglar:

Första orgeln byggd 1831 ac Johan Niklas Söderling, Göteborg, inköpt 1890 från Västra Frölunda kyrka.

Den utdömdes 1898 och blev hemorgel i Dal.

Såldes 1923 till Högsjö och uppsattes 1936 i gamla kyrkan.

Koppel: II/I, II 16/I, II 4/I, I 4/1 I/P, II/P

Elektrisk traktur och registratur.

Åter hemsidan