Dala-Järna kyrka

Järna kyrka som ursprungligen byggdes 1822 drabbades av en förödande anlagd brand natten till den 

10 december 1978. Endast torn- och långhusmurar stod kvar och en till det yttre nästan oskadd sakristia. 

Kyrkan återuppbyggdes, och återinvigningen skedde i maj 1982. Den uppbyggda kyrkan påminner i mycket 

om den gamla, exteriören är densamma men kyrkorummet är mera anpassat till tiden. Intrycket man får är 

ljust och öppet. Den gamla sakristian som inte eldhärjades är nu ombyggd till lillkyrka. Sakristia och brud-

kammare finns nu under läktaren i anslutning till huvudingången. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1981-82 av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB

DISPOSITION

HUVUDVERK

SVÄLLVERK

RYGGPOSITIV

PEDAL

Principal 16'

Borduna 16'

Principal 8'

Principal 16'

Octava 8'

Principal 8'

Blockflöjt 8'

Subbas 16'

Tvärflöjt 8'

Borduna8'

Octava 4'

Quint 10 2/3'

Rörflöjt 8'

Gamba 8'

Coppula 4'

Octava 8'

Octava 4'

Voix céleste 8'

Nasard 2 2/3'

Borduna 8'

Spetsflöjt 4'

Octava 4'

Öppen flöjt 2'

Octava 4'

Nasard 5 1/3'

Tvärflöjt 4'

Ters 1 3/5'

Basun 16'

Ters 3 1/5'

Octavflöjt 2'

Quint 1 1/3'

Trumpet 8'

Octava 2'

Plein-jeu IV

Sedecima 1'

 

Cornet V

Cornet III

Cromorne 8'

 

Mixtur V

Bombarde 16'

Tremulant

 

Trumpet 8'

Basson-Hautbois 8'

 

 

 

Voix Humanine 8'

 

 

 

Clarion 4'

 

 

 

Tremulant

 

 

Fria kombinationer

Tidigare orgel före branden; byggd 1955 av Kemper & Sohn, Lübeck, 43 stämmor 3 manualer

Orgel innan byggd av G A Setterquist 1892, ombyggd 1922 av Mårtensson.

 

 

Åter hemsidan