Brunflo kyrka

Brunflo kyrka invigdes 1 november 1775. Den byggdes på samma plats där det redan på 1100-talet 

fanns en korskyrka tillägnad Sankt Olof. Altaruppsättningen är utförd i gustaviansk stil av Johan Edler

 från Lockne. Altartavlan är utförd av Jämtlandskonstnären Pehr Sundin från Sunne och skänkt av 

prosten Zetterberg år 1800. Predikstolen är utförd av Johan Edler år 1786 och motivet är Jesus 

och de sovande lärjungarna i Getsemane. Rokokon präglar de bägge ingångsdörrarna med snidade 

rankor och änglahuvuden. Av de medeltida inventarierna är den märkliga dopfunten av sandsten av 

speciellt intresse. Den är ett verk av den gotländske mästaren Sighraf, verksam 1170-1215.

Källa: Brunflo kyrkas hemsida

ORGEL

Byggd 1986 av Johannes Menzel, Härnösand

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Borduna 16' Hålflöjt 8' Subbas 16'
Principal 8' Furgara 8' Principal 8'
Rörflöjt 8' Vox `éleste 8' Gedackt 8'
Oktava 4' Lieblich Gedackt 8' Koralbas 4'
Koppelflöjt 4' Principal 4' Hålflöjt 2'
Oktava 2' Spetsgedackt 4' Trumpet 16'
Sesquialtera II Waldflöjt 2' Skalmeja 4'
Mixtur IV Nasat 1 1/3'  
Trumpet 8' Scharf III  
  Oboe 8'  
  Tremulant  

Mekanisk, slejflådor, 32 fria kombinationer

Fasad från 1807

Tidigare orglar från 1807 av Eric Norquist, Nora, 1885 om- och tillbyggd av Carl Olof Lindgren, Häggenås.

Ny orgel byggdes 1941 av H Lindegren, Gtb, 24 st 2 man och pedal.

Åter hemsidan