Bromma kyrka

Brommalandet omges på tre sidor av Mälarens fjärdar och vikar. Vid medeltidens början var vattenvägarna Svearikets viktigaste 

samfärdsled från havet och in mot den rika bygden runt Mälarens stränder. Under 1100-talets senare del ansågs det nödvändigt 

att befästa trakten. Då uppfördes ett runt borgtorn på Stockholmen och de båda fästningskyrkorna i Bromma och Solna. Bromma kyrka består

 i dag av sju byggnadsdelar; rundhus, långhus, kor, sakristia, gravkor, vapenhus och krypta. Äldst är det gråstensmurade rundhuset, som 

antas ha tillkommit på 1160- eller 70-talet. Ursprungligen hade kyrkan också en absid i öster av samma höjd som långhuset. 

Den revs 1727. Vid slutet av 1400-talet tillkom det rektangulära långhuset i väster och sakristian i norr, båda av gråsten. 

Sakristians nordvägg vätter nu mot ett åttasidigt gravkor, krönt av en sluten lanternin. Det uppfördes omkring 1703 för ätten Hjärne. 

Kyrkans tresidigt avslutade kor byggdes på det medeltida korets plats omkring 1728 som gravplats åt Gabriel Stierncrona och hans ätt. 

1966-68 grundförstärktes kyrkan. Samtidigt byggdes en underjordisk krypta och ett vitputsat vapenhus byggdes till i väster. 

Rundhusets praktfulla karnissvängda barockhuv med dess åttkantiga lanternin och höga tornspira tillkom 1681.  Långhusets väggar 

och valv är smyckade med kalkmålningar från 1400-talets slut av Albertus Pictors skola. Efter att ha varit överkalkade togs de fram 

och restaurerades hårt 1906. Motiven är hämtade från såväl Gamla som Nya Testamentet. På rundhusets södra vägg hänger ett 

triumfkrucifix från 1400-talets mitt. På motsatt sida är predikstolen placerad. Den skänktes till kyrkan 1686. Den femsidiga korgen är 

indelad i rundbågiga fält med målningar av Kristus och de fyra evangelisterna. I taket hänger åtta änglar, som sattes upp 1685. 

Altaruppsatsen i trä är från 1684. Den omges av två statyer av Petrus och Paulus. Tavlan är från 1818 och föreställer Kristi grav-

läggning. I kyrkan finns också fler ståtliga epitafier. 
Källa:   http://www.brommaforsamling.se/bromma.htm

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

ORGELN

 

 

ORGELN

Byggd 1959 av Marcusson & Son, Aabenraa, Danmark.

17 stämmor 2 manualer och pedal

Föregående orgel byggd av Åkerman & Lund 1906.

Ombyggd av Åkerman & Lund 1937. 15 stämmor 2 manualer  och pedal

Disposition    

HV (Man I) BV (Man II) PEDAL
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Blockflöjt 4' Gedackt 8'
Waldflöjt 2' Principal 2' Koppelflöjt 4'
Mixtur 4 ch Nasat 1 1/3' Kvintadena 2'
Dulcian 8' Sesquialtera 2 ch Fagfott 16'

 

Cymbel 2 ch

Vox humana 4'

Koppel: I/P, II/P, II/I

Mekanisk


 

Åter hemsidan