Brevens kyrka

Kyrkan i Breven är en välbevarad brukskyrka uppförd i klassicistisk stil under 1840-

talets första år. Kopplingen till järnbruket syns tydligt i alla kyrkans detaljer i gjutgärn.

ORGEL

Obyggd 1956 av Åkerman & Lund.

Orgeln inköptes 1852 från Högsjö kapell i V Vingåker och 

uppsattes av organisten Lindh i V Vingåker.

Man I Man II Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Pricipal 4' Salicional 8' (ny)  

Mixtur 3 ch (ny)

Flöjt 4'

 

 

Pricipal 2' (ny)

 

 

Kvinta 1 1/3' (ny)

 

 

Koppel: II/I, I/P, II/P. Cresc II.

Mekanisk. El fläkt

 

Åter hemsidan