Breds kyrka

Kyrkan uppfördes 1836-37. På samma plats låg tidigare en medeltidskyrka och många värdefulla 

föremål från denna bl a ett triumfkrucifix från 1500-talet finns i den nuvarande kyrkan. Den slutna 

bänkinredningen är från 1700-talet.

ORGEL

Byggd 1908 av J Magnusson ombyggd 1961 av Bo Wedrup.

DISPOSITION

Man:

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

Kvintadena 8'

Principal 4'

Flöjt 4'

Waldflöjt 2'

Mixtur 4-4 ch

Pedal: Subbas 16',  Kvintadena 8'

Båda transm

Åter hemsidan